Stap voor stap met jou

naar jouw beste leven.
Aanmelden
Oya’s Zorg

Dé interculturele 
zorgaanbieder

Oya’s Zorg is een jonge zorgaanbieder  die zich richt op mensen, in het bijzonder met een interculturele  achtergrond, met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

De deelnemer staat centraal bij de verleende zorg. Ieder deelnemer is uniek en de zorg wordt ook hierop afgestemd door het leveren van maatwerk. 

9

Intercultureel

Wij creëeren een veilige haven voor onze deelnemers, waarin er rekening wordt gehouden met hun etnisch-culturele achtergronden.

9

Licht verstandelijke beperking

De kracht van Oya’s  Zorg is om naar de mogelijkheden van de deelnemers te kijken in plaats van de beperkingen.

Onze diensten

9

Persoonlijke begeleiding

9

Woonbegeleiding

9

Ambulante begeleiding

Oya’s Zorg biedt haar diensten aan cliënten met een licht verstandelijke handicap en een verstandelijk handicap.

Ervaringen

“Oya’s Zorg begrijpt mij goed. Bij hun voel ik mij gezien voor wie ik echt ben. Daarom voel ik mij hier thuis.” 

Cliënt

“Bij Oya’s Zorg heb ik een mooie huis waar ik eindelijk kan settelen. Ik kan mezelf zijn zonder spanning en angst gevoel. Ik heb leuke begeleiders dat ik vertrouw. Dat geeft mij kracht.” 

Cliënt

“Sinds kind af aan ben ik bij verschillende organisaties geweest. Maar pas bij Oya’s Zorg voel ik dat ik goed wordt geholpen door dat zij echt luisteren naar mij.” 

Cliënt

Onze beloftes

voor een beter leven.

We ondersteunen mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven, volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving.

Dit zijn mensen die kwetsbaar zijn door een licht verstandelijke beperking, verschillende aandoeningen of omstandigheden, zoals o.a. niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

We gaan uit van de eigen kracht van mensen. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om hun leven vorm te geven. Oya’s Zorg nodigt de cliënt uit om zijn of haar verhaal te doen. 

Waar wordt hij of zij blij van en waar boos om? Waar droomt hij of zij van?

Zijn of haar vragen en ervaringen vormen de basis voor de drie beloftes die Oya’s Zorg doet:

 • De vraag van de cliënt goed verstaan;
 • Het goede doen en goed organiseren;
 • Stap voor stap.
Onze ambitie

Waar wij
in geloven

Bij Oya’s Zorg geloven wij in de innerlijke kracht van ieder mens. Ieder mens en dus ook onze cliënten hebben  de potentie om zijn/haar ‘beste  leven’ vorm te geven.  Wij ondersteunen hun hierbij door samen op zoek te gaan naar de mogelijkheden. Wij willen onze cliënten empoweren en inspireren totdat ze in zich zelf geloven om stap voor stap hun dromen waar te maken. 

Wij staan voor

 • Empowerment
 • Transcultureel
 • Mogelijkheden
 • Eigenaarschap
 • Ubuntu

Onze doelgroep

 • (Jong) Volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, soms gecombineerd met verslavings- en/of psychisch problematiek. 

 • (Jong) Volwassenen met een interculturele achtergrond, doch niet exclusief.
Uitsluiting criterium

De volgende zorg profielen worden niet door Oya’s Zorg bediend:

 1. Verpleging en verzorging
 2. Lichamelijk gehandicapt
 3. Visueel Gehandicapt
 4. Auditief Gehandicapt
 5. Zorg onder dwang en drang
 6. Complexe psychiatrische problematiek  (EPA patiënten) 
 7. Complexe agressie problematiek 
 8. Complexe verslaving problematiek 
 9. Bij problematische schulden een wettelijke vertegenwoordiger c.q. bewindvoerder
 10. Aanwezigheid van gewaarborgde hulp en/of mentor

Aanmeldformulier

Geslacht

Gegevens aanmelder invullen?

Welke ondersteuning prefereer jij?

Je bent in het bezit van een geldige indicatie

Bewindvoerder/Mentor

Contactgegevens

Telefoonnummer

085 732 67 69

Email

info@oyaszorg.nl

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Klachtenregeling

Wat kun je doen:

 1. Ga naar je persoonlijke begeleider en vertel hem/haar wat je dwarszit, die kan je vragen om een klachtenformulier in te vullen zodat de klacht zo snel en zo goed mogelijk kan worden behandeld.
 1. Vind je het niet fijn om je persoonlijke begeleider hierover in vertrouwen te nemen? Maak dan een afspraak met de leidinggevende van de persoonlijke begeleider.
 2. Je kan ook rechtstreeks je klacht indienen bij KIachtenportaal Zorg, bij de externe klachtenfunctionaris.

 

Wat kun je beter niet doen:

Bij iedereen die je tegenkomt je hart uitstorten. Dat lijkt voor het moment misschien wel prettig maar anderen kunnen er vaak niets aan doen en je probleem wordt er waarschijnlijk niet mee opgelost.

 

Wat kun je verwachten van je persoonlijk begeleider/contactpersoon ?

 1. Dat ze met aandacht luisteren naar wat je te zeggen hebt.
 2. Dat ze moeite doen om je te begrijpen; dat ze je vragen stellen om zo’n goed mogelijk beeld te krijgen wat er aan de hand is en wat de klacht voor jou betekent.
 3. Dat ze zorgvuldig omgaan met wat je vertelt.
 4. Dat ze samen met jou kijken naar een voor jou bevredigende oplossing of, als dat er niet in zit samen met jou zoeken naar een goed alternatief.
 5. Dat ze, als het nodig is, ook anderen in kunnen schakelen bij het vinden van een oplossing; bijv. de teamleider, of de orthopedagoog, of iemand anders die jij vertrouwt en die je erbij wilt betrekken.
 6. Dat ze jou op de hoogte houden van hoe het ermee staat.
 7. Dat je klacht wordt opgeschreven in je logboek en er bij de jaarlijkse evaluatie er opnieuw even aandacht voor is. En dat jullie er mogelijk eerder ook nog eens op terugkomen of het nog steeds naar jouw tevredenheid is opgelost.

 

Wat als dat allemaal niet lukt en je wilt een officiële klacht indienen?

 1. Dan maak je een afspraak met de klachtenfunctionaris (Mw. C.Geertsma) van KIachtenportaal Zorg.
 2. De klachtenfunctionaris zal jou en je klacht zo goed mogelijk begeleiden.
 3. De klachtfunctionaris zal trachten via bemiddeling te komen tot een oplossing.
 4. Als dit niet lukt zal de klachtenfunctionaris je ondersteunen in het schriftelijk opstellen en indienen van de klacht bij Oya’s Zorg.
 5. Oya’s Zorg reageert schriftelijk binnen 6 weken met een oordeel.

 

Contactgegevens KIachtenportaal Zorg

 

KIachten Portaal Zorg

Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

Email : info@klachtenportaalzorg.nl

Website : www.klachtenportaalzorg.nl

Algemene privacyverklaring

Oya’s Zorg, gevestigd aan Prinsenhil 29, 4825 AX Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Prinsenhil 29
4825 AX Breda
+31 85 732  67 69

 

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Oya’s Zorg jouw persoonsgegevens beschermt, verwerkt en gebruikt. Oya’s Zorg is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij verwerken kun je bijvoorbeeld denken aan: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bewerken, wijzigen, raadplegen en beschikbaar stellen. Verwerken is dus een heel ruim begrip. Onze uitgangspunten zij dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens volgens wet- en regelgeving. 

Oya’s Zorg verwerkt persoonsgegevens van de volgende groepen betrokkenen:

 • (toekomstige) cliënten en (wettelijke) vertegenwoordigers, contactpersonen en verwant van (toekomstige) cliënten;
 • (toekomstige) medewerkers (waaronder stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten of anders ingehuurde medewerkers;
 • Overige betrokken zoals contactpersonen van ketenpartners (bijv. andere zorginstellingen) en leveranciers

De betrokkene is dus de persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Oya’s Zorg verwerkt persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens over jou of van jou. De gegevens leiden direct of indirect naar jou, zoals je naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres
 • Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens en kunnen je privacy ernstig beschadigen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over je gezondheid, godsdienst en seksualiteit. Die gegevens mag Oya’s Zorg alleen onder strenge voorwaarden verwerken. Oya’s Zorg verwerkt bijzondere persoonsgegevens van cliënten wanneer dit wettelijk moet of is afgesproken via een overeenkomst. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor wij de gegevens vragen of opschrijven. Oya’s Zorg verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je ondersteuning van Oya’s Zorg krijgt of graag ondersteuning wilt. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens

 • Contactgegevens
 • Persoonsgegevens die je elf actief verstrekt door bijvoorbeeld formulieren op deze website in te vullen in correspondentie of telefonisch en ten behoeve van bijvoorbeeld een aanmelding, contract of sollicitatie
 • Andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld
 • Bijzondere persoonsgegevens van die betrokkenen waarbij dit wettelijk bepaald of afgesproken is zoals (toekomstige) cliënten en (toekomstige) medewerkers.

 

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Medewerkers van Oya’s Zorg en organisaties in opdracht van Oya’s Zorg verwerken jou persoonsgegevens. Oya’s Zorg sluit een overeenkomst met medewerkers en organisaties die jouw persoonsgegevens verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Oya’s Zorg blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

 

Wie mogen jouw persoonsgegevens bekijken? 

Medewerkers mogen die persoonsgegevens bekijken die nodig zijn voor :

 • De uitvoering van hun taak bij of in opdracht van Oya’s Zorg
 • Om te voldoen aan wet- regelgeving

Personen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens , hebben ten aanzien van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden tenzij wettelijk verplicht, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of als je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Oya’s Zorg geeft jouw persoonsgegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een toestemminsverklaring hebt getekend voor de doorgifte.

 

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Oya’s Zorg verwerkt persoonsgegevens om goede zorg te verlenen. 

 

Doelen van verwerking van persoonsgegevens :

 • Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de administratie- en bewaarplicht
 • Het behandelen van onvrede, klachten en geschillen
 • Het voeren van de administratie of andere interne bedrijfsvoering 
 • Het doen van (klant) ervaringsmetingen
 • Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) zoals zorg- en dienstverleningsovereenkomst, ondersteuningsplan en of de behandelingsovereenkomst
 • Om met jou contact op te nemen, contact te houden te reageren op een door jou gestelde vraag 
 • Het verbeteren van dienstverlening van Oya’s Zorg bijvoorbeeld het doen van (tevredenheid)onderzoeken
 • Het doorgeven van persoonsgegevens in geval van een (medische) noodsituatie
 • Om met jou als websitebezoeker, toekomstige client of medewerkers contact op te nemen en te reageren op een door jou gestelde vraag (naar informatie). 

 

Wat zijn jou rechten? 

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie via de privacyverklaring
 • Recht van inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissen (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens
 • Recht op intrekken van een eerder gegeven toestemming (onderdeel van recht op informatie)
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het verwerken van persoonsgegevens door Oya’s Zorg

Wil je gebruik maken van bovenstaande rechten, dan kun je een vraag of verzoek doen aan je contactpersoon binnen Oya’s Zorg. Het is belangrijk dat je je hierbij kunt legitimeren, zodat we weten dat de persoonsgegevens ook daadwerkelijk van jou zijn.

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegeven?

Oya’s Zorg neemt passende (technische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Het bijvoorbeeld duidelijk wie binnen Oya’s Zorg toegang heeft tot welke gegevens. Deze maatregelen zijn conform (wettelijke) richtlijnen.

 

Hoe lang bewaren we jou gegevens?

Oya’s Zorg bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig en wettelijk toegestaan is om de doelen te realiseren waarvoor persoonsgegevens zijn verwerkt.

 

Wijziging privacyverklaring

Oya’s Zorg kan deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld bij nieuwe wet- en regelgeving. Wijzigingen plaatsen we op onze website.